fbpx Skip to main content
Gevelstenen

Reno

Omschrijving

De grondstoffen voor de bakstenen zijn voornamelijk alluviale kleien uit het afzettingsgebied van de Maas. De rivier heeft de
rotsformaties van de Ardennen uitgesleten en het erosiemateriaal meegevoerd. In het overstromingsgebied van de
benedenloop werden deze sedimenten afgezet. Het oordeelkundig mengen van de kleiafzettingen levert de juiste grondstoffen
op voor de productie van handvormgevelstenen.

Productfoto